id-search-left
banner-5
Banner-phongthuy
Banner Trai - 2
Banner-trai-1

Phân loại mức giá đất để tính tiền sử dụng đất

Cập nhật: 21/6/2014 | 8:35:14 AM

Chính phủ vừa ban hành hai nghị định số 45 hướng dẫn Luật Đất đai về thu tiền sử dụng đất và nghị định số 46 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Cả hai nghị định sẽ có hiệu lực vào ngày 1-7-2014.

Chính phủ vừa ban hành hai nghị định số 45 hướng dẫn Luật Đất đai về thu tiền sử dụng đất và nghị định số 46 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Cả hai nghị định sẽ có hiệu lực vào ngày 1-7-2014.

Diện tích đất lớn sẽ chịu giá cao
 
Theo nghị định về thu tiền sử dụng đất thì có ba loại giá đất để tính thu tiền sử dụng đất như sau:
 
Giá đất nhà nước được dùng để tính tiền sử dụng đất cho trường hợp hộ gia đình, cá nhânđược công nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức đất ở. Nếu hộ gia đình, cá nhân có từ 2 lô đất trở lên thì được cộng dồn diện tích các thửa đất khi tính hạn mức đất ở. Hạn mức được tính trong phạm vi một tỉnh, TP trực thuộc trung ương.
 
Giá đất theo hệ số (bảng giá đất nhà nước nhân với hệ số điều chỉnh) được áp dụng trong trường hợp tính thu tiền sử dụng đất trong trường hợp: nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất cho tổ chức không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; hộ gia đình cá nhân được giao đất không quan đấu giá; hộ gia đình cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất diện tích đất ngoài hạn mức.
 
Việc áp dụng giá đất theo hệ số trong các trường hợp trên chỉ đối với thửa đất có giá trị dưới 30 tỉ đồng (tính theo bảng giá đất) đối với các TP trực thuộc trung ương, dưới 10 tỉ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao và dưới 20 tỉ đồng đối với các tỉnh còn lại. Khi nhà nước tính tiền sử dụng đất đối với các thửa đất có giá trị lớn hơn các thửa đất nêu trên thì tính tiền sử dụng đất theo giá thị trường qua thẩm định giá.
 
Như vậy, đối với hộ gia đình, cá nhân phải đóng tiền sử dụng đất với diện tích đất càng lớn thì phải đóng giá càng cao. Các dự án của doanh nghiệp cũng có hai mức đóng tiền sử dụng đất: giá trị đất theo bảng giá nhà nước thấp thì được đóng theo giá đất nhân hệ số, giá trị đất lớn thì phải thẩm định giá đất theo giá thị trường.
 
Trả nợ sớm sẽ được giảm tiền
 
Nghị định về thu tiền sử dụng đất miễn tiền sử dụng đất đối với người tái định cư được giao diện tích đất trong hạn mức đất ở. Các hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất trong các dự án cụm tuyến dân cư vùng ngập lũ cũng được miễn tiền sử dụng đất.
 
Theo đó, người sử dụng đất được nộp tiền sử dụng đất trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp của cơ quan thuế. Trong 30 ngày đầu tiên, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất, số còn lại được nộp trong 60 ngày tiếp theo. Quá thời hạn trên mà không nộp thì sẽ bị phạt chậm nộp. Qui định mới này có lợi hơn cho người sử dụng đất so với qui định hiện hành buộc phải nộp 100% tiền sử dụng đất trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế.
 
Cũng theo nghị định mới, người dân ghi nợ tiền sử dụng đất mà trả nợ sớm sẽ được trả nợ dân trong thời hạn tối đa 5 năm. Sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà người dân chưa trả hết thì phải trả phần nợ tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Hộ gia đình, cá nhân trả nợ tiền sử dụng đất trước thời hạn thì được giảm trừ 2%/năm tính trên thời gian và số tiền trả nợ sớm. Những người dân đã ghi nợ tiền sử dụng đất, đến ngày 1-7-2014 vẫn còn nợ và còn trong thời hạn trả nợ vẫn được giảm trừ theo qui định trên.
 
Theo Nghị định hướng dẫn tính tiền thuê đất thì giá thuê đất hàng năm bằng 1% giá đất. Trường hợp những khu đất tại các vị trí có giá trị sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử dụng với mục đích thương mại dịch vụ, kinh doanh thì UBND cấp tỉnh có thể tăng tiền thuê đất nhưng không quá 3% giá đất. Giá tiền cho thuê đất xây dựng công trình ngầm bằng 30% giá tiền thuê đất mặt. Nếu dự án có diện tích tầng hầm lớn hơn diện tích phần đất mặt thì chỉ tính tiến thuê đất tầng hầm cho phần diện tích lớn hơn.

Các tin bài khác:

Chùa Một Cột và dấu ấn Kiến trúc Việt Nam

Banner-1
Banner-2